Call For Info
skiveien126@gmail.com

Garasje anlegg - 24 plasser + egen plass for bevegelseshemmet.

 

Sameiet har garasjeanlegg i kjeller med egen parkeringsplass til alle leiligheter og heis fra garasjeanlegg til hver etasje.

 

Fjernkontroll kan bestilles ved henvendelse, til styret.

Ellers så vil det være mulighet å benytte seg av nøkkel.

 

Det er viktig at dører og garasjeport holdes låst til enhver tid. Beboer som åpner dør, plikter å sørge for at dør er lukket når vedkommende forlater anlegget.

Dette for å hindre innbrudd og hærverk.

 

Det er egen brannslange i oppvarmet skap. Beboere må se etter at skapdør til enhver tid er lukket.
Når vinteren kommer vil frost sørge for at denne ikke vil kunne benyttes, hvis ikke døren er lukket. I tillegg så vil muligheten for frostskade i rør være tilstede.

 

Felles sykkelparkering er under planlegging.

Kontakt:
Startside.

Kjøpe Leilighet?.

Kontakt oss.

Aktiviteter.

Nyheter.

Bilder.

Regler.

Lese av strømmåler.

Hovedkran.

Garageanlegget.

Parkeringsplass.

Heis.

Trapp.

Kaste søppel.

Kjæledyr.